Talentenbouwers Talentontwikkeling in je school, van binnenuit

Aan het werk met talenten!

Elk kind heeft talenten! Hoe ontdek, ontwikkel en benut je die, en hoe geef je op basis daarvan als leraar je onderwijs vorm, binnen of juist buiten de kaders? Talentenbouwers vinden het antwoord.
Elk kind heeft eigen talenten

Elk kind heeft talenten die het verdienen verder ontwikkeld en benut te worden. Deze talenten geven het kind eigenheid, maken het krachtig en zijn het vertrekpunt voor leren. Maar deze talenten liggen niet altijd aan de oppervlakte – pas als ze gezien worden, kunnen ze echt benut worden.

Talentontwikkeling begint bij leraren

Steeds meer scholen maken de keuze hun onderwijs fundamenteel te laten aansluiten op de talenten van hun leerlingen. Het is dan ook nodig om op een natuurlijke manier het werken vanuit talenten binnen de school aan te boren en uit te bouwen. Wij weten dat talentontwikkeling begint bij de leraar zelf. Een leraar die werkt vanuit haar eigen talenten is een voorbeeld en een bevlogen begeleider voor de leerlingen.

Talentenbouwers ondersteunen leraren

Talentenbouwers zijn leraren, intern begeleiders of mentoren die extra bekwaam zijn in het talentgedreven werken met kinderen en hun ouders. Vanuit die visie, deskundigheid en ervaring ondersteunen zij de rest van het team bij het bewust inzetten van het eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen.

Wie zijn talentenbouwers?

en wat doen ze?
Talenten-bouwers krijgen een speciale opdracht binnen de school: ze ondersteunen talent-ontwikkeling.

Talentenbouwers kunnen leraren, intern begeleiders of mentoren zijn. Ze zijn extra bekwaam in het talentgedreven werken met kinderen en hun ouders.
Vanuit die visie, deskundigheid en ervaring ondersteunen zij de rest van het team bij het inzetten van het eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen.
Door één of meerdere teamleden op te leiden tot Talentenbouwer en op deze manier te betrekken bij talentontwikkeling, ontstaat beweging van binnenuit! Wij zien talentontwikkeling namelijk niet als een methode, maar als een persoonlijk ingevulde manier van lesgeven.
Het is van belang dat de leerkrachten die Talentenbouwer worden, zelf zeer gemotiveerd zijn om op deze talentgedreven en waarderende manier met kinderen en collega’s aan het werk te gaan.

Talentenbouwers geven binnen de school ondersteuning door:
• versterkende talentgesprekken te voeren met kinderen op aanvraag van collega’s
• teamleden te ondersteunen bij het ontdekken en uitbouwen van hun eigen en elkaars talenten
• collega’s te helpen bij het inrichten van hun onderwijs op basis van talenten
• oudergesprekken te helpen voeren op een talentgedreven, waarderende manier
• op vraag van een collega mee te kijken naar een kind, op zoek naar de talenten achter het gedrag
• het gedachtegoed van talentgedreven werken binnen het team en de school te vertalen naar pedagogisch handelen en teamontwikkeling

Talentenbouwers is een initiatief van de Blij met mij! Academie. Ons ideaal is dat talenten en talentontwikkeling van kinderen en volwassenen centraal staan in onderwijs en opvoeding. Om dit ideaal dichterbij te brengen onderneemt de Blij met mij! Academie verschillende activiteiten, waaronder een kindercoach opleiding, korte opleidingen voor professionals, de Talentenbouwers, workshops, lezingen en publicaties.

Talentenbouwers traject

Om de school meer en meer te laten werken vanuit de talenten en teamleden Talentenbouwer te laten worden, bieden wij een compleet traject aan.

Inspiratiesessie 'Bouwen aan talent'

Een introductie in talentonwikkeling en groeidenken

Tijdens deze inspiratiesessie in jouw organisatie nemen we jullie mee in Bouwen aan talent en Groeidenken. Talent kun je terug vinden in gedrag en talent zegt alles over wie je bént. Hoe ontdek je dat bij jezelf en bij kinderen en collega's? Door er ogen en taal voor te ontwikkelen. We gaan er direct mee aan de slag. Talent ontwikkelt zich niet vanzelf, dat vraagt een groeimindset. Ook daar gaan we mee aan het werk. Veel ervaren dus, meteen bruikbaar in je werk of in de opvoeding van je kinderen.

Voor alle organisaties waar leraren, docenten, begeleiders en opvoeders van kinderen en jongeren werken, die de talenten van kinderen willen ontdekken en helpen ontwikkelen, die kinderen in hun kracht willen zetten, die kinderen willen helpen groeidenken te ontwikkelen en op die manier het zelfvertrouwen bij kinderen willen versterken.

De inspiratiesessie is een proeverij van de Talentenbouwersopleiding, die we hierboven beschrijven. De inspiratiesessie duurt 1,5-2 uur en kost €325 (exclusief btw en reiskosten). Neem contact met ons op via het contactformulier

Het Talentenbouwersteam

Mensen met een talent voor kinderen en professionals die met kinderen werken

Elk kind heeft talenten! Hoe ontdek, ontwikkel en benut je die, en hoe geef je op basis daarvan als leraar je onderwijs vorm, binnen of juist buiten de kaders? Talentenbouwers vinden het antwoord.

Laten we contact maken

en samen verkennen hoe de Talentenbouwers in jullie school of instelling kunnen werken